PDF-documenten vergelijken

U kunt twee PDF-documenten vergelijken, bijvoorbeeld twee versies van een document, om de verschillen tussen beide vast te stellen of te controleren dat goedgekeurde wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. De resultaten van de vergelijking worden in een tijdelijk bestand opgeslagen dat u desgewenst kunt opslaan.
 

Documenten vergelijken

  1. Ga naar Geavanceerde verwerking > Verwerken > Vergelijken. Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

  2. Accepteer het huidige document als het oudste bestand of klik op Bladeren om een ander bestand te selecteren. Het dialoogvenster Openen verschijnt. Selecteer onder Revisie een van de beschikbare versies van het document.

  3. Accepteer een geopend document dat wordt aangeboden als het meest recente bestand of klik op Bladeren om een ander bestand te selecteren. Het dialoogvenster Openen verschijnt. Selecteer onder Revisie een van de beschikbare versies van het document.

  4. Kies een vergelijkingstype: Visuele en tekstuele verschillen bekijken (Visueel) of Tekstuele verschillen bekijken (Tekst).

  5. Selecteer voor een visuele vergelijking een markeerkleur en analysetype: Gedetailleerd (langzaam met een groot aantal kleine gebieden), Normaal of Globaal (snel met een klein aantal grote gebieden). Bij een tekstuele vergelijking kunt u opgeven of u ook opmaakverschillen (lettertype, tekengrootte, kenmerken, enzovoort) wilt zien.

  6. Selecteer een rapporttype voor de vergelijkingsresultaten: Naast elkaar of Gecombineerd.

Naast elkaar: Er verschijnt eerst een overzichtspagina met het type vergelijking (visueel of tekstueel), de namen van de twee documenten en een mededeling dat de twee documenten identiek zijn of een samenvatting van de vergelijkingsresultaten. Deze bevat de volgende informatie:

Bij een tekstuele vergelijking het aantal woorden:

Bij een visuele vergelijking:

Bij niet-identieke documenten wordt de pagina met de samenvatting gevolgd door pagina's van beide documenten (naast elkaar) met gemarkeerde verschillen (verwijderde woorden doorgehaald, toegevoegde woorden onderstreept, overeenkomstige woorden in een kader, afwijkende grafische elementen in een wolk, enzovoort). Aan het kortste document worden ten behoeve van de vergelijking lege pagina's toegevoegd om het aantal pagina's gelijk te maken.

Gecombineerd: Er wordt één gecombineerd document gemaakt met daarin de meest recente versie van het document. Op de eerste pagina vindt u een digitale notitie met daarin grofweg dezelfde informatie als op de samenvattingspagina van een rapport van het type Naast elkaar. Gebieden met verschillen zijn gemarkeerd. Ga met het Handje naar een gemarkeerd gebied om de inhoud van het oudste document te bekijken.  

 

Delen van documenten vergelijken

U kunt ook alleen specifieke delen van documenten vergelijken. Splits eerst beide documenten in kleinere segmenten en vergelijk vervolgens de gewenste segmenten.

 

Speciale kenmerken vergelijken

Bij een visuele vergelijking worden speciale kenmerken, zoals notities, markeerstiftmarkeringen en andere markeringen, watermerken en handtekeningen beschouwd als "normale" grafische objecten die worden opgenomen in de vergelijking.

Bij een tekstuele vergelijking wordt tekst in tekstvakken, in kop- en voetteksten of in stempels beschouwd als "normale" tekst. Annotatieteksten worden niet meegenomen in de vergelijking.

Opmerkingen

Tekstuele verschillen kunt u het beste bekijken in documenten die naast elkaar worden weergegeven. Voor een visuele vergelijking is een gecombineerd document het meest geschikt.

U kunt ook een PDF-document vergelijken met een Word-document.